Thời hạn nộp thuế và các báo cáo thuế năm 2013


Mời bạn tải về lịch nộp thuế và các báo cáo thuế phải nộp 2013 cũng như những văn bản pháp luật đầy hữu ích trợ giúp doanh nghiệp và kế toán doanh nghiệp có được những tờ khai thuế sạch - đẹp - đúng hạn.


Tháng 1 năm 2013

Ngày 10

 • Thuế môn bài năm 2013

 • Áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau:  

-          Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng

-          Thay đổi vế vốn

-          Thay đổi cơ quan quản lý thuế

 • Tờ khai thuế Môn bài 

Ngày 20

 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2012

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2012

 • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV năm 2012

 • Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV năm 2012

Ngày 
30

 • Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2012

 • Thuế TNCN quý IV/2012

Ngày 
31

 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2012

 • Thuế TNDN tạm tính quý IV/2012

Tháng 2 năm 2013

Ngày 20

 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2012< >Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2013

 • Tháng 3 năm 2013

Ngày 20

 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2013

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2013

 • Hoãn nộp thuế GTGT phát sinh tháng 2/2013 đến ngày 20/09/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Ngày 
30

 • Báo cáo tài chính năm 2012  < >Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2012  Tháng 4 năm 2013

Ngày 20

Báo cáo thuế:  

 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 3/2013 < >Báo cáo sử dụng hóa đơn quý I năm 2013Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2013

 • Hoãn nộp thuế GTGT phát sinh tháng 3/2013 đến ngày 20/10/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 • Thuế GTGT tháng 6/2012

 • Thuế TNDN tạm tính Quý I/2013: hoãn nộp đến 30/10/2013 đối với doanh nghiệp

Ngày 
30

 • Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2013

 • Thuế TNCN  Quý I/2013

 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2013

Tháng 5 năm 2013

Ngày 20

 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 4/2013

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/2013

Tháng 6 năm 2013

Ngày 20

 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 5/2013

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2013

Tháng 7 năm 2013

Ngày 20

 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 6/2013

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2013

 • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý II/2013

 • Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý II/2013

Ngày 
30

 • Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2013

 • Thuế TNCN  Quý II/2013

 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/2013

 • Thuế TNDN tạm tính Quý II/2013 được giãn nộp đến  30/10/2013

Tháng 8 năm 2013

Ngày 20

 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 7/2013

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/2013

 • Thuế GTGT tháng 1/2013

Tháng 9 năm 2013

Ngày 20

 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 8/2013

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/2013

 • Thuế GTGT tháng 2/2013

Tháng 10 năm 2013

Ngày 20

 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 9/2013

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2013

 • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý III/2013

 • Báo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý III/2013

 • Thuế GTGT tháng 3/2013

Ngày 
30

 • Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2013

 • Thuế TNCN  Quý III/2013

 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2013

 • Thuế TNDN tạm tính Quý III/2013

 • Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý I, Quý II năm 2013 với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Tháng 11 năm 2013

Ngày 20

 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 10/2013

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2013

Tháng 12 năm 2013

Ngày 20

 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 11/2013

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2013

Tháng 1 năm 2014

Ngày 10

 • Thuế môn bài năm 2014

 • Áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau:  

-          Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng
-          Thay đổi vế vốn
-          Thay đổi cơ quan quản lý thuế

 • Tờ khai thuế Môn bài 

Ngày 20

 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2013

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2013

 • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV/2013

 • Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/2013

Ngày 
30

 • Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2013

 • Thuế TNCN quý IV/2013

Ngày 
31

 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013

 • Thuế TNDN tạm tính Quý IV/20

Tháng 2 năm 2014

Ngày 20

 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2014

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2014

Tháng 3 năm 2014

Ngày 20

 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2014

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2014

Ngày 
30

 • Báo cáo tài chính năm 2013

 • Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2013

 • Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2013

 • Thuế TNDN năm 2013

 • Thuế TNCN năm 2013 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT HÙNG SƠN & CỘNG SỰ

Tầng 10, Tòa nhà Đại Phát, ngõ 82, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 7300 6518 - Fax: 04 6269 6183
E: info@luathungson.com  - W: http://luathungson.com   

 

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6518

 

Tin liên quan

Tổng đài tư vấn luật miễn phí


1900 6518

Ls. Nguyễn Minh Hải

Tel: 19006518