Cấp giấy chứng nhận dịch vụ tư vấn du học

1.Tổ chức được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

a) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm: Các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức giáo dục nước ngoài ở Việt Nam

b) Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

–  Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;

–  Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học ;

– Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;

– Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

– Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

– Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Dịch vụ tư  vấn du học

2. Điều kiện:

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

–  Có trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết phù hợp

–  Đội ngũ nhân viên có đủ trình độ theo quy định

3. Thẩm quyền: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

4. Hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

b) Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

c) Danh sách đội ngũ nhân viên.

5. Trình tự:

a) Gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

b) Trong thời hạn 15 ngày, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Vui lòng liên hệ với Luật Hùng Sơn & Cộng sự qua Tổng Đài Tư vấn 1900 6518 để được tư vấn cụ thể.

Hung Son & Associates