Cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Sau khi được cấp phép thành lập, để được đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm ngoại ngữ phải được cấp phép hoạt động.

Xem thêm: Thành lập Trung tâm ngoại ngữ

1.Thẩm quyền cấp phép hoạt động:

  • Giám đốc Sở giáo dục đào tạo
  • Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng đối với trung tâm ngoại ngữ trực thuộc.

Cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

2. Điều kiện hoạt động giáo dục

a) Có quyết định thành lập, cấp phép thành lập

b) Giáo viên có đủ trình độ, đủ số lượng, đảm bảo mỗi giáo viên được giảng dạy tối đa số học sinh theo quy định pháp luật

c) Phòng học đủ trang thiết bị và điều kiện khác đáp ứng việc giảng dạy

d) Có đủ tài liệu, trang thiết bị phục vụ  học tập

3. Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động  do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu;

b) Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Nội quy hoạt động của trung tâm;

d) Báo cáo về trang thiết bị, văn bản chứng minh về quyền sử dụng địa điểm trung tâm, kinh phí hoạt động;

đ) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

e) Hồ sơ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

g) Quy định về học phí, lệ phí;

h) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

4. Trình tự, thủ tục cấp phép

a) Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

b) Sau khi nhận hồ sơ, trong 05 ngày cơ quan có thẩm quyền xem xét và thông báo bằng văn bản nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung.

b) Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan  thẩm định thực tế trong 10 ngày

c) Sau khi nhận được kết quả thẩm định, trong vòng 05 ngày, người có thẩm quyền ra quyết định cho phép hoạt động hoặc trả lời bằng văn bản về lý do không cấp phép hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Vui lòng liên hệ với Luật Hùng Sơn & Cộng sự qua Tổng Đài Tư vấn 1900 6518 để được tư vấn cụ thể.

Hung Son & Associates