Home / Giấy phép / Giấy phép thầu

Giấy phép thầu

Luật Hùng Sơn đã đại diện hàng trăm nhà thầu quốc tế xin giấy phép thầu hạng A tại Việt Nam để thực hiện các công trình lớn: Lotte, KeangNam, bệnh viện Bạch Mai.