Home / Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là một dịch vụ chuyên sâu của Luật Hùng Sơn, một trong số ít các đại diện sở hữu công nghiệp được chứng nhận bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Sáng chế được bảo hộ dưới hai hình thức cơ bản: Bằng độc quyền …

Xem thêm

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu toàn quốc

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu là dịch vụ chuyên môn của Luật Hùng Sơn, bởi lẽ Luật Hùng Sơn là một trong không nhiều tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được công nhận bởi Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam. Luật sư Nguyễn Minh …

Xem thêm

Nhượng quyền thương mại (franchise)

Tư vấn hợp đồng nhượng quyền thương mại

Dịch vụ tư vấn hợp đồng Nhượng quyền thương mại (franchise) được Luật Hùng Sơn cung cấp cho nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam, dịch vụ này đỏi hòi đơn vị tư vấn phải có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu về luật sở hữu trí tuệ, thương mại,…Luật Hùng Sơn xin …

Xem thêm