Home / Sở hữu trí tuệ / Thương hiệu/ Logo

Thương hiệu/ Logo

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu toàn quốc

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu là dịch vụ chuyên môn của Luật Hùng Sơn, bởi lẽ Luật Hùng Sơn là một trong không nhiều tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được công nhận bởi Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam. Luật sư Nguyễn Minh …

Xem thêm