Home / Thuế & Kế toán

Thuế & Kế toán

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế TNCN

Luật Hùng Sơn xin hướng dẫn cách tính thu nhập tính thuế như sau: 1. Thời điểm nộp thuế thu nhập cá nhân Là thời điểm chi trả thu nhập Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế tính theo tháng, kê khai có thể theo tháng hoặc theo quý và …

Xem thêm

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động trên 3 tháng gồm những khoản nào? Để tính thuế thu nhập cá nhân thì cần xác định được thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh (nếu …

Xem thêm

Dịch vụ bảo hiểm xã hội

Tư vấn hợp đồng nhượng quyền thương mại

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định tại Điều 2 thì các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cụ thể …

Xem thêm