Home / Tư vấn pháp luật / Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, xin phép sử dụng tác phẩm âm nhạc, li-xăng, franchise.