Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật mới nhất

PHỤ LỤC II-2
TÊN DOANH NGHIỆP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: ………….. ………, ngày …… tháng ….. năm …….
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):................................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:..............................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):          
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:
1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….Giới tính:.........................
Chức danh: .............................................................................................................................
Sinh ngày: ……../ ……./ ……… Dân tộc: ……………………  Quốc tịch: ...........................
Chứng minh nhân dân số: ........................................................................................................
Ngày cấp:  ……./ ……./ ……….. Nơi cấp: ...........................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)........................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:.....................................................................................................
Ngày cấp: ……./ ……/ ……. Ngày hết hạn: ……. / ……/ …… Nơi cấp: .............................
2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………. Giới tính:........................................
Chức danh: .............................................................................................................................
Sinh ngày: …../ ….../ ……..Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: ................................
Chứng minh nhân dân số: ........................................................................................................
Ngày cấp: …../ …../ ……..Nơi cấp: .......................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)........................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ....................................................................................................
Ngày cấp: ……./ ……/ ……. Ngày hết hạn: ……/ …../ ……….. Nơi cấp:............................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .............................................................................................
Xã/Phường/Thị trấn:.................................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................................................................
Tỉnh/Thành phố: ......................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .............................................................................................
Xã/Phường/Thị trấn:.................................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................................................................
Tỉnh/Thành phố: ......................................................................................................................
Điện thoại:……………………………………………………… Fax: ...................................
Email: …………………………………………………………... Website: ...........................
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 
Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………………
- ………………………
- ………………………
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
 

Download: Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT HÙNG SƠN & CỘNG SỰ

Tầng 10, Tòa nhà Đại Phát, ngõ 82, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 7300 6518 - Fax: 04 6269 6183
E: info@luathungson.com  - W: http://luathungson.com   

 

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6518

 

Tổng đài tư vấn luật miễn phí


1900 6518

Ls. Nguyễn Minh Hải

Tel: 19006518