Đăng kí thành lập doanh nghiệp qua mạng

Quy trình đăng kí thành lập doanh nghiệp qua mạng:

Bước 1: Tạo hồ sơ đăng kí doanh nghiệp qua mạng điện tử

– Truy cập vào trang web http://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

– Đăng nhập rồi chọn mục đăng kí doanh nghiệp ,lần lượt chọn phương thức nộp hồ sơ, hình thức đăng kí, loại hình doanh nghiệp muốn đăng kí thành lập và cuối cùng là chọn đầy đủ các giấy tờ thuộc hồ sơ đăng kí để gửi qua mạng.

Bước 2: Nhập các thông tin trong hồ sơ đăng kí doanh nghiệp

Trong hồ sơ đăng kí doanh nghiệp có thể có những khối dữ liệu sau:

 • Hình thức đăng kí
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Tên doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc
 • Thông tin về chủ sở hữu (đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); thông tin vể cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần); Thông tin về thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên);
 • Thông tin về người đứng đầu đơn vị trực thuộc
 • Thông tin về vốn
 • Người đại diện theo pháp luật/người quản lí khác
 • Thông tin về người đại diện theo ủy quyền
 • Thông tin về chứng chỉ hành nghề
 • Thông tin về thuế

Sau khi điền đầy đủ thông tin của hồ sơ, nhấn nút [Chuẩn bị],

Nhập mã xác nhận hiển thị trên màn hình . Tên Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ được hiển thị bên dưới đoạn mã xác nhận và dưới dạng không chỉnh sửa được.( Hệ thống tự động chọn Phòng Đăng ký kinh doanh để xử lý hồ sơ căn cứ vào tỉnh/thành phố của địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp đã nhập tại bước nhập thông tin.)

Chú ý: –  Nếu hồ sơ vẫn còn thiếu thông tin theo quy định, Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo đỏ.

– Nếu hồ sơ đã đầy đủ thông tin theo quy định, nhập “chuỗi ký xác nhận” và nhấn nút [Xác nhận] để hoàn thành bước chuẩn bị hồ sơ.

Bước 3: Ký số xác thực hồ sơ

Để tiến hành ký số/Xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ mở hồ sơ cần ký, nhấn nút [Ký số/ Xác thực bằng tài khoản ĐKKD] để tiến hành ký số/xác thực

Hồ sơ đang trong quá trình ký có trạng thái “Đang ký”, người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể xem thông tin về tình trạng ký hồ sơ bằng cách chọn khối thông tin [Người ký/Xác nhận]

Khi hồ sơ đã có đầy đủ chữ ký, trạng thái hồ sơ sẽ chuyển thành “Đã ký”. Nếu phát hiện sai sót trong việc gán tên cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ, người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể thay đổi thông tin về cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ  Nhấn nút [Hủy bỏ việc ký hồ sơ] và thực hiện lại bước ký lên hồ sơ từ đầu.

Bước 4: Thanh toán điện tử

Người đăng kí chọn hình thức thanh toán

Sau khi người nộp hồ sơ/người đăng kýhoàn thành việc thanh toán, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chuyển sang trạng thái “Đang nộp” và được tự động tiếp nhận trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để và chuyển về tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh tương ứng phục vụ cho việc xử lý hồ sơ. Hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái “Đã gửi đi” nếu được tiếp nhận thành công trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Vui lòng liên hệ với Luật Hùng Sơn & Cộng sự qua Tổng Đài Tư vấn 1900 6518 để được tư vấn cụ thể.

Hung Son & Associates