Đăng ký mã số mã vạch

Mã số mã vạch là ký hiệu chứng minhvề  xuất sứ, lưu thông của  sản phẩm. Đối với những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh sản xuất hàng hóa thì đăng ký mã số, mã vạch là cần thiết.

Hùng Sơn cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch theo yêu cầu của khách hàng.

 1. Hồ sơ chuẩn bị:

Căn cứ theo Thông tư 16/2011/TT-BKHCN thì hồ sơ chuẩn bị bao gồm 01 bộ:

a) 02 bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN.

b) 01 ản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác

c)  02 Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN (Mã số thương phẩm toàn cầu)  theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN

Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch

2. Trình tự, thủ tục:

  • Nộp 01 bộ hồ sơ  tại Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tai địa chỉ: Số 8, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam hoặc tại cơ quan khác được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng  chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
  • Trong 05 ngày cơ quan được chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký gửi hồ sơ về Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
  • Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiến hành thẩm định hồ sơ và cấp mã số; vào sổ đăng ký, lưu vào ngân hàng mã số quốc gia, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch hoặc đề nghị tổ chức/doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch được gửi cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp

Vui lòng liên hệ với Luật Hùng Sơn & Cộng sự qua Tổng Đài Tư vấn 1900 6518 để được tư vấn cụ thể.

Hung Son & Associates