Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1. Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh

a) Giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh (Theo mẫu)

b) Giấy tờ chứng thực cá nhân các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc của người đại diện hộ gia đình, bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

2. Trình tự, thủ tục

a) Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Ủy ban nhân dân cấp huyện)

b) Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét  cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh nếu hộ kinh doanh đáp ứng yêu cầu pháp luật

3. Điều cần lưu ý khi đăng ký hộ kinh doanh

  • Hộ kinh doanh  có thể do một cá nhân, một nhóm người hoặc một hộ gia đình đăng ký và chỉ được đăng ký tại một địa điểm
  • Hộ kinh doanh cá thể chỉ được sử dụng dưới 10 lao động, nếu có 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh nghiệp
  • Đối với  sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện
  • Cá nhân thành lập hoặc tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ khi  được các thành viên hợp danh còn lại đồng ý

Vui lòng liên hệ với Luật Hùng Sơn & Cộng sự qua Tổng Đài Tư vấn 1900 6518 để được tư vấn cụ thể.

Hung Son & Associates