Dịch vụ – Tư vấn

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Luật Hùng Sơn và Cộng sự  chuyên tư vấn, thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh các mặt hàng kinh doanh...

Những nội dung mới của Luật đầu tư 2014

Luật đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, thay thế cho Luật Đầu tư năm 2005 với nhiều thay đổi quan...

Thành phần hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam.

Luật Hùng Sơn và Cộng sự  chuyên tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài, lập Hồ sơ thành lập công ty có...

Những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014

1.1 Liên quan đến việc thành lập Doanh nghiệp a. Về đăng ký kinh doanh Bãi bỏ các yêu cầu về điều kiện kinh...

Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

XIN CẤP PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NỘI Căn cứ pháp luật thực hiện: Luật Thương...

Thành lập chi nhánh cần chuẩn bị hồ sơ gì?

Doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh cần chuẩn vị hồ sơ như thế nào? Thủ tục tiến hành như thế nào theo...

Thủ tục xin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Thủ tục Xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã từng ở Việt Nam như sau: Phiếu lý lịch tư...

THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ LÀ GÌ? Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ...

CÁCH TÍNH TỶ LỆ THƯƠNG TẬT TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

CÁCH TÍNH TỶ LỆ THƯƠNG TẬT TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ Tỷ lệ thương tật hay tỷ lệ tổn thương cơ thể là căn...

Án treo

 1. Án treo là gì? Theo quy định ở pháp luật hình sự: ” Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt...