Dịch vụ – Tư vấn

Biểu mẫu tờ khai Sở hữu trí tuệ

Mẫu tờ khai Sở hữu trí tuệ theo  được ban hành theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN: Tờ khai sửa đổi VBBH Tờ...

Tranh chấp tài sản sau khi ly hôn

Thực tế các vụ án ly hôn, nếu vợ chồng không đạt được sự thống nhất thỏa thuận về phân chia tài sản...

Thành lập Văn phòng đại diện ở Việt Nam

1.Điều kiện thành lập –  Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh Bước 1: Soạn Hồ sơ thành lập doanh nghiệp Giấy đề nghị đăng...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Hưng Yên

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Hưng Yên Bước 1: Soạn Hồ sơ thành lập doanh nghiệp Giấy đề nghị đăng...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang Bước 1: Soạn Hồ sơ thành lập doanh nghiệp Giấy đề nghị đăng...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Hải Dương

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Hải Dương Bước 1: Soạn Hồ sơ thành lập doanh nghiệp Giấy đề nghị...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Quảng Ninh

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Quảng Ninh Bước 1: Soạn Hồ sơ thành lập doanh nghiệp Giấy đề nghị...

Điều kiện để quỹ từ thiện được hoạt động

Điều kiện để quỹ từ thiện được hoạt động I. Điều kiện Quỹ được hoạt động khi đủ các điều...

Điều kiện thành lập quỹ từ thiện

Quỹ được thành lập khi có đủ những điều kiện sau đây: Mục đích hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ và...