Sở hữu trí tuệ

Biểu mẫu tờ khai Sở hữu trí tuệ

Mẫu tờ khai Sở hữu trí tuệ theo  được ban hành theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN: Tờ khai sửa đổi VBBH Tờ...

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ   Thời gian gia hạn – Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp...

Thủ tục sửa đổi đơn đăng kí nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục sửa đổi đơn đăng kí nhãn hiệu hay kiểu dáng công nghiệp có sự khác biệt phụ thuộc vào thời gian...