Home / Doanh nghiệp / So sánh các loại hình doanh nghiệp, công ty

So sánh các loại hình doanh nghiệp, công ty

Bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp, công ty dưới đây sẽ giúp Quý khách hàng xem xét và lựa chọn mô hình phù hợp nhất khi bắt đầu thành lập công ty để kinh doanh.

Tiêu chí

Công ty TNHH một thành viênCông ty TNHH hai thành viên trở lênCông ty hợp danhCông ty cổ phầnDoanh nghiệp tư nhân

Thành viên

– Có thể là cá nhân hoặc pháp nhân– Có thể là cá nhân hoặc pháp nhân

– Từ 2 đến 50 thành viên

– Ít nhất 02 thành viên hợp danh (TVHD) là cá nhân, có thể có thêm nhiều thành viên góp vốn (TVGV)– Ít nhât 03 cổ đông, số lượng không hạn chế

– Cổ đông có thể là cá nhân hoặc pháp nhân

– Do một cá nhân làm chủ. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập 01 doanh nghiệp tư nhân
Trách nhiệm về nghĩa vụ tài sảnTrong phạm vi vốn điều lệTrong phạm vi số vốn góp– TVHD chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình

– TVGV chịu trach nhiệm trong phạm vi vốn góp

Trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệpChịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình
Tư cách pháp nhânKhông
Quyền phát hành chứng khoánKhông được phát hành cổ phầnKhông được phát hành cổ phầnKhông phát hành bất kỳ loại chứng khoán nàoCó quyền phát hành cổ phần để huy động vốnKhông được phát hành cổ phần
Chuyển nhượng vốnChuyển nhượng nội bộ hoặc bên ngoài nếu không có thành viên nào mua– TVHD không có quyền chuyển nhượng vốn, trừ khi được các TVHD khác đồng ý

– TVGV được chuyển vồn góp cho người khác

– Trong 3 năm đầu, chỉ chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập (CĐSL), muốn chuyển cho người khác thì phải được các CĐSL khác đồng ý

– Sau 3 năm, chuyển nhượng cho bất cứ ai

– Cho thuê hoặc bán doanh nghiệp tư nhân
Ban kiểm soátChủ sở hữu bổ nhiệm, nhiệm kỳ không quá 5 nămTừ 11 thành viên trở lên thì phải thành lập Ban kiểm soátTrường hợp công ty dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu nhỏ hơn 50% cổ phần công ty thì không phải lập Ban kiểm soát
Cuộc họp hợp lệHọp hội đồng thành viên ít nhất 2/3 tổng số thành viên dự họpLần 1: khi số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ

Lần 2: ít nhất 50% vốn điều lệ

Lần 3: không phụ thuộc

– Họp đại hội đồng cổ đông: lần 1 ít nhất 51% phiếu biểu quyết, lần 2 là 33%, lần 3 không phụ thuộc.

– Họp hội đồng quản trị lần 1 ít nhất ¾ tổng số thành viên, lần 2 í nhất ½.

Thông qua nghị quyết họpQuyết định quan trọng là ¾ số thành viên dự họp, quyết định khác là 1/2Quyết định quan trọng là 75% số vốn góp của thành viên dự họp, còn lại là 65%Quyết định quan trọng phải được ¾ TVHD đồng ý, vấn đề khác là 1/2Quyết định quan trọng của ĐHĐCĐ cần ít nhất 65% phiếu biểu quyết, vấn đề khác là 51%.

Nghị quyết của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên tán thành. Nếu là 50/50 thì theo quyết định của Chủ tịch HĐQT

Luật Hùng Sơn cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp (thành lập công ty) cho tất cả các loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân và cả loại hình hộ kinh doanh.

Vui lòng liên hệ để đặt dịch vụ hoặc tư vấn luật sư chuyên sâu của Luật Hùng Sơn:

Liên hệ tư vấnTổng Đài Tư Vấn Luật 1900 6518

Liên hệ đặt dịch vụ: Hotline: 0964 02 3333 (chỉ tiếp nhận yêu cầu đặt dịch vụ)

Vui lòng liên hệ để đặt dịch vụ hoặc tư vấn luật sư chuyên sâu của Luật Hùng Sơn & Cộng sự

Tư vấn pháp luật qua Tổng đài: 1900.6518
Liên hệ đặt dịch vụ: 024 73006518 - Hotline: 0964 02 3333
Tư vấn pháp luật qua email: info@luathungson.com
Tư vấn pháp luật tại văn phòng: Phòng 415, CT4, KĐT Mỹ Đình Sông Đà, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội