Chính thức tăng lương cơ sở từ ngày 01/07/2018
Tin tức Hùng Sơn Luật 5 Tháng Sáu, 2018

Luật Hùng Sơn xin được cập nhật một số chính sách có hiệu lực từ ngày 01/07/2018 để quý khách hàng tham khảo: 1. Chính thức tăng lương cơ sở[...]

Dịch vụ bảo hiểm xã hội
Thuế & Kế toán Hùng Sơn Luật 30 Tháng Ba, 2018

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.[...]