Áp dụng nộp hồ sơ cấp hộ chiếu online
Tin tức giuseart 16 Tháng Tư, 2018

Thay vì mất thời gian xếp hàng để làm thủ tục cấp hộ chiếu, từ 20/3/2015, Hà Nội sẽ là nơi đầu tiên nhận hồ sơ qua mạng và trả[...]