Phân biệt nhãn hiệu tập thể – nhãn hiệu chứng nhận
Sở hữu trí tuệ,Tư vấn pháp luật giuseart 12 Tháng Tư, 2018

Đây là một cặp nhãn hiệu đặc biệt thường gây hiểu nhầm cho người dùng bởi khi đọc định nghĩa về hai loại nhãn hiệu này thì rất khó để[...]

Đăng ký bản quyền độc quyền logo
Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu/ Logo,Sở hữu trí tuệ giuseart 10 Tháng Tư, 2018

Luật Hùng Sơn xin được tư vấn, hướng dẫn về việc đăng ký bản quyền độc quyền logo Công ty như sau: Logo có thể được đăng ký dưới 02[...]