Home / Tag Archives: đăng ký sáng chế

Tag Archives: đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là một dịch vụ chuyên sâu của Luật Hùng Sơn, một trong số ít các đại diện sở hữu công nghiệp được chứng nhận bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Sáng chế được bảo hộ dưới hai hình thức cơ bản: Bằng độc quyền …

Xem thêm