Điều kiện để được hưởng án treo mới 2018 theo nghị quyết 02/2018/NĐ-HĐTP
Tin tức Hùng Sơn Luật 28 Tháng Năm, 2018

Ngày 15/05/2018,  Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao đã ban hành Nghị quyết 02/2018/NĐ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ Luật Hình Sự về án[...]