Sinh con gái được nhà nước hỗ trợ
Tin tức giuseart 16 Tháng Tư, 2018

Ngày 23/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 468/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, giai đoạn 2016-2025. Theo[...]