Home / Tag Archives: sở hữu trí tuệ

Tag Archives: sở hữu trí tuệ

Nhượng quyền thương mại (franchise)

Tư vấn hợp đồng nhượng quyền thương mại

Dịch vụ tư vấn hợp đồng Nhượng quyền thương mại (franchise) được Luật Hùng Sơn cung cấp cho nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam, dịch vụ này đỏi hòi đơn vị tư vấn phải có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu về luật sở hữu trí tuệ, thương mại,…Luật Hùng Sơn xin …

Xem thêm