Thành lập chi nhánh cần chuẩn bị hồ sơ gì?

Doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh cần chuẩn vị hồ sơ như thế nào? Thủ tục tiến hành như thế nào theo quy định mới?

 

Trả lời:

Theo quy định khoản 1 điều 33 nghị đinh 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/11/2015 thì việc thành lập chi nhánh cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

“. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung Thông báo gồm:

  1. a) Mã số doanh nghiệp;
  2. b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  3. c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;
  4. d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

  1. e) Thông tin đăng ký thuế;
  2. g) Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
  3. h) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.”

 

Như vậy đối với  việc thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp cần chuẩn bị:

Thông báo theo biểu mẫu tại thông tư 20/2015/TT-BKHDT. >>>>>Tải tại đây

Bản sao chứng thực CMND người đứng đầu chi nhánh

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh

Quyết đinh bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

 

Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ

 

Các thức thực hiện Nộp hồ sơ tai bộ phần 1 cửa SKHDT tỉnh/TP trực thuộc trung ương và nhận kết quả.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi qua Tổng Đài Tư Vấn Luật 1900 6518 để được sử dụng dịch vụ tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.


Hùng Sơn & Cộng sự