Thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập theo quy định pháp luật doanh nghiệp. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư được gọi là cổ đông

  1. Bộ hồ sơ chuẩn bị thành lập công ty cổ phần

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Mẫu tờ khai đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần)

– Điều lệ công ty

– Danh sách cổ đông sang lập và nhà đầu tư nước ngoài

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của các cổ đông sáng lập. hoặc của người được đại diện ủy quền.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cổ đông là tổ chức.

– Giấy chứng nhân đăng ký đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định Luật đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

  1. Trình tự thủ tục

– Người thành lập hoặc người đại diện được ủy quyền chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp lệ phí  tại cơ quan đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty có trụ sở chính

– Trong 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

    Vui lòng liên hệ với Luật Hùng Sơn & Cộng sự qua Tổng Đài Tư vấn 1900 6518 để được tư vấn cụ thể.

Hung Son & Associates