Thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Để thành lập Trung tâm ngoại ngữ cần có một số điều kiện sau:

1.Điều kiện:

  • Tên gọi: Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng
  • Về thành lập: Trung tâm phù hợp với quy hoạch và có đề án thành lập đầy đủ nội dung theo yêu cầu pháp luật.

2. Hồ sơ đề nghị thành lập:

-Tờ trình xin thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung sau:

+Tên, loại hình, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết, cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất đáp ứng việc giảng dạy

+ Cơ cấu tổ chức  trung tâm bao gồm giám đốc, phó giám đốc, các tổ (phòng chuyên môn);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

-Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

3. Thẩm quyền ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ:

  • Với trung tâm trực thuộc, trung tâm trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền)
  • Trung tâm thuộc trường đại học, học viện, cao đẳng: Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng
  • Trung tâm thuộc tổ chức được phép thành lập: Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế.

4. Trình tự, thủ tục

  • Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền
  • Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định, kiểm tra các điều kiện trong 15 ngày và ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ