Thành phần hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam.

Luật Hùng Sơn và Cộng sự  chuyên tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài, lập Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đại diện khách hàng nộp hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài cho cơ quan Nhà nước, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tiền bạc làm thủ tục hành chính

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của QH, TTCP, UBND tỉnh:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án;
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Đối với nhà đầu tư là
 • Cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
 • Tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý
 • Bản sao một trong các tài liệu:

–  báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư

– cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ

– cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính

–  bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư

– tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

 •    Đề xuất nhu cầu sử dụng đất: dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao các tài liệu sau:

– thỏa thuận thuê địa điểm

– tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư

 • Nếu Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ: phải có Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư

Thời hạn :  35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư

Nơi nộp hồ sơ:

 • Đối vơi các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Đối với các dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quyết định, chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, QUốc Hội có hồ sơ tương tư như trên, tuy nhiên phải có thêm các tài liệu sau:

 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có)
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.
 • Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có)

 

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư tiến hành thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cụ thể

Đối với việc thành lập Công ty cổ phần, hố sơ gồm:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách cổ đông sáng lập
 • Bản sao các giấy tờ:

.       –   cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân kèm theo: bản sao thẻ căn cước công dân, giấy CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhận hợp pháp khác

– cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kèm theo:quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác và văn bản ủy quyền; thẻ căn cước công dân, CMND, hộ chiếu  hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.

– bản sao Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng kí của nhà đầu tư nước ngoài

Đối với việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 • Điều lệ
 • Danh sách thành viên
 • Bản sao các giấy tờ sau:

–  cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân kèm theo: bản sao thẻ căn cước công dân, giấy CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhận hợp pháp khác

– cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kèm theo:quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác và văn bản ủy quyền; thẻ căn cước công dân, CMND, hộ chiếu  hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.

–  bản sao Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc tài liệu tương  đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng kí của nhà đầu tư nước ngoài

Công ty hợp danh:

 • Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên. kèm theo:
 • Bản sao các giấy tờ hợp lệ sau: thẻ căn cước công dân, giấy CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhận hợp pháp khác.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng kí với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư

Hãy liên hệ với chúng tôi qua Tổng Đài Tư Vấn Luật 1900 6518 để được sử dụng dịch vụ tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.