THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ LÀ GÌ?

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thời hiệu này được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự mà người phạm tội lại phạm một tội mới mà theo quy định của Bộ luật hình sự có mức cao nhất của khung hình phạt là trên 01 năm tù thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày phạm tội mới.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Bộ luật hình sự 1999 thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

– Năm năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng (Tức tội có khung hình phạt cao nhất là đến 03 năm tù);

– Mười năm đối với các tội phạm nghiêm trọng (Tức tội có khung hình phạt cao nhất là đến 07 năm tù);

– Mười lăm năm đối với các tội phạm rất nghiêm trọng (Tức tội có khung hình phạt cao nhất là đến 15 năm tù);

– Hai mươi năm đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (Tức tội có khung hình phạt cao nhất là trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình).

Lưu ý: Nếu trong thời hạn nói trên, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã, thì thời gian trốn tránh không được tính và thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra tự thú hoặc bị bắt giữ.

Để dễ hình dung, đối chiếu với trường hợp vụ án oan sai của Huỳnh Văn Nén hiện đang được Nhà nước bồi thường 10 tỷ đồng, ngày xảy ra hành vi phạm tội là vào ngày 23/04/1998, đến ngày 10/10/2015 thì Nguyễn Thọ, người thực hiện hành vi phạm tội ra đầu thú sau khoảng thời gian hơn 17 năm. Trường hợp này, Thọ vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự do trước đó Thọ đã thực hiện hành vi phạm tội giết người và cướp tài sản là các tội có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Vui lòng liên hệ với Luật Hùng Sơn & Cộng sự qua Tổng Đài Tư vấn 1900 6518 để được tư vấn cụ thể.

Hung Son & Associate