Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn với người ngước ngoài tại Việt Nam

1. Điều kiện:

– Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định.

–  Không bị mất năng lực hành vi dân sự.

– Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định.

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

2. Hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài gồm:

a) Tờ khai đăng ký kết hôn (Hai bên nam nữ có thể khai chung vào một tờ)

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hôn nhân của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn thời hạn của người nước ngoài.

c) Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nước ngoài ( hộ chiếu giấy tờ đi lại quốc tế, thẻ cư trú)

d). Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân hoặc đủ điều kiện kết hôn của cơ quan có thẩm quyền cấp cho người Việt Nam còn thời hạn

3. Trình tự, thủ tục

– Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện.

– Trong 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cán bộ hộ tịch  xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc,  từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ