Thủ tục thành lập quỹ từ thiện

Thủ tục thành lập quỹ

  1. Hồ sơ thành lập

– Đơn đề nghị thành lập quỹ;

– Dự thảo điều lệ quỹ;

– Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ;

– Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ và các tài liệu khác.

 

  1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

– Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ đối với:

+ Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh;

+ Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi tỉnh.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền:

+ Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh;

+ Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã;

+ Căn cứ điều kiện cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã; trừ trường hợp Luật quy định khác.

 

  1. Thời gian giải quyết hồ sơ

Khi tiếp nhận hồ sơ về quỹ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm lập phiếu tiếp nhận hồ sơ để làm căn cứ xác định thời hạn giải quyết. Nội dung phiếu tiếp nhận hồ sơ gồm: Ngày, tháng, năm và phương thức tiếp nhận; thông tin về hồ sơ; thông tin bên gửi, bên nhận.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Vui lòng liên hệ với Luật Hùng Sơn & Cộng sự qua Tổng Đài Tư vấn 1900 6518 để được tư vấn cụ thể.

Hung Son & Associates