Thủ tục đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam

Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn đối với nam, nữ là công dân Việt Nam
1. Điều kiện đăng ký kết hôn: 

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định của pháp luật

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

2. Hồ sơ đăng ký kết hôn

a) Tờ khai đăng ký kết hôn của mỗi bên;

b) Giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân của hai bên;

c) Giấy xác nhận của của cơ quan có thẩm quyền xác nhận nam, nữ không mất năng lực hành vi dân sự;

d) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú

e) Bản sao chứng thực Chứng minh thư hoặc Thẻ căn cước công dân

– Chú ý:  công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam

3. Trình tự, thủ tục

– Chuẩn bị và nộp 01 bộ hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú một trong hai đăng ký kết hôn

– Sau khi nhận đủ hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào sổ hộ tịch và cho hai bên nam nữ ký vào sổ hộ tịc và  Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

– Công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho vợ chồng.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn  thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc

Vui lòng liên hệ với Luật Hùng Sơn & Cộng sự qua Tổng Đài Tư vấn 1900 6518 để được tư vấn cụ thể.

Hung Son & Associates