Tư vấn sau thành lập văn phòng đại diện nước ngoài.

Văn phòng đại diện nước ngoài sau khi thành lập cần chú ý những thủ tục sau:

1. Báo cáo chế độ hoạt động.

  • Căn cứ theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP: Văn phòng đại diện có nghĩa vụ nộp báo cáo hoạt động (Theo mẫu Mẫu BC-1 Thông tư 11/2016/TT-BCT) của mình trong năm trước trước ngày 30/1 hàng năm đến Sở Công thương – Nơi cấp phép hoạt động văn phòng đại diện.
  • Đồng thời phải báo cáo, giải trình, cung cấp các tài liệu liên quan đến hoạt động của mình nếu được yêu cầu.

Thủ tục sau khi thành lập văn phòng đại diện

2. Nghĩa vụ thuế.

Căn cứ các quy định của Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC , Thông tư 119/2014/TT-BTC:

  • Văn phòng đại diện không thực hiện các hoạt động kinh doanh thì không phải đóng thuế môn bài khi mới thành lập.
  • Tuy nhiên, văn phòng đại diện có nghĩa vụ khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền công, tiền lương của nhân viên.

Vui lòng liên hệ với Luật Hùng Sơn & Cộng sự qua Tổng Đài Tư vấn 1900 6518 để được tư vấn cụ thể.

Hung Son & Associates