Luật Hùng Sơn
Tổng đài tư vấn luật 24/7 1900 6518

Các bộ luật

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 50/2005/QH11

 • Luật Hùng Sơn |
 • 25-09-2019 |
 • Các bộ luật ,

QUỐC HỘI ——– Số: 50/2005/QH11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT …

Luật quảng cáo 2012

 • Luật Hùng Sơn |
 • 20-09-2019 |
 • Các bộ luật ,

QUỐC HỘI ——– Luật số: 16/2012/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2012 LUẬT QUẢNG CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng …

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

 • Luật Hùng Sơn |
 • 19-09-2019 |
 • Các bộ luật ,

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 46/2014/QH13 Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT …

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

 • Luật Hùng Sơn |
 • 19-09-2019 |
 • Các bộ luật ,

QUỐC HỘI Luật số: 52/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; …

Luật Công an nhân dân 2018, số 37/2018/QH14

 • Luật Hùng Sơn |
 • 18-09-2019 |
 • Các bộ luật ,

QUỐC HỘI ——– Luật số: 37/2018/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt …

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018

 • Luật Hùng Sơn |
 • 18-09-2019 |
 • Các bộ luật ,

QUỐC HỘI ——– Luật số: 29/2018/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ …

Hotline
Contact Me on Zalo