Luật Hùng Sơn
Tổng đài tư vấn luật 24/7 1900 6518

Những điều cần biết khi chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

 • Luật Hùng Sơn |
 • 05-11-2019 |
 • Hôn nhân - Gia đình ,
Rate this post

Theo quy định của pháp luật, chế độ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là chế độ tài sản chung. Tuy nhiên, pháp luật Hôn nhân và gia đình vẫn cho phép vợ, chồng được phép chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Hiện nay, rất nhiều cặp vợ chồng đã lựa chọn việc chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân để có sự độc lập trong kinh tế hoặc nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. 

Mục lục

1. Có thể chia tài sản chung vợ chồng trong những trường hợp nào?

Điều 38 và Điều 42 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ các trường hợp sau:

 • Việc chia tài sản chung gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của gia đình; ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi bản thân;
 • Việc chia tài sản chung nhằm mục đích trốn tránh các nghĩa vụ sau:
 • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;
 • Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;
 • Nghĩa vụ trả nợ;
 • Nghĩa vụ thanh toán khi bị tuyên bố phá sản;
 • Nghĩa vụ thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước;
 • Các nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của pháp luật.

Vợ, chồng có quyền thỏa thuận hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết việc chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Trong trường hợp yêu cầu Tòa án giải quyết, Tòa án sẽ dựa vào nguyên tắc quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình để giải quyết chia tài sản chung vợ chồng.

chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

2. Hình thức thỏa thuận chia tài sản

Khoản 2 Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng phải được lập thành văn bản. 

Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung được công chứng theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của vợ chồng.

Xem thêm >>> Phân chia tài sản chung khi ly hôn

3. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung

♦ Trường hợp 1: Vợ chồng thỏa thuận chia tài sản chung

Trong trường hợp này, thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản được xác định như sau:

 • Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản là thời điểm được vợ chồng ghi trong văn bản thỏa thuận phân chia. Nếu trong văn bản không ghi thời điểm có hiệu lực, thời điểm lập văn bản được là thời điểm có hiệu lực;
 • Trong trường hợp pháp luật quy định các giao dịch dân sự liên quan tới tài sản được chia phải tuân thủ theo một hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung vợ chồng cũng phải tuân thủ theo hình thức đó. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản là khi giao dịch được thực hiện đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

♦ Trường hợp 2:  Chia tài sản chung theo bản án, quyết định của Tòa án

Trong trường hợp này, thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản là khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

4. Hậu quả pháp lý

Việc chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân không đồng nghĩa với việc chấm dứt chế độ tài sản chung vợ chồng theo quy định của pháp luật.

Từ thời điểm có hiệu lực, tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản được chia đó, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng được xác định là tài sản riêng của vợ chồng, nếu hai bên không có thỏa thuận gì khác.

Trường hợp tài sản có được là do khai thác tài sản riêng của vợ, chồng mà không xác định được đó là tài sản do hoạt động sản xuất kinh doanh, do lao động của vợ chồng hay đó là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thì tài sản đó được xác định là tài sản chung vợ chồng.

Trên đây là một số ý kiến pháp lý của Luật Hùng Sơn về vấn đề chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn pháp lý kịp thời và chính xác nhất!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết liên quan

Hotline
Contact Me on Zalo