Luật Hùng Sơn
Tổng đài tư vấn luật 24/7 1900 6518

Những điểm mới của luật đầu tư 2020 cần chú ý

  • Luật Hùng Sơn |
  • 04-08-2020 |
  • Tin tức ,

Tăng trưởng về kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường luôn gắn bó mật thiết với các hoạt động đầu tư. Do vậy, pháp luật nói chung và pháp luật đầu tư nói riêng đòi hỏi phải thể hiện được vai trò định hướng, vai trò lồng ghép các yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động đầu tư, vừa đảm bảo tăng trưởng nhanh về kinh tế, vừa giải quyết hài hòa các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Để làm được điều này, Nhà nước ta đã rà soát, đánh giá một cách toàn diện, hoàn thiện những tồn tại bất cập trong Luật đầu tư năm 2014 và cho ra đời Luật đầu tư 2020. Bài viết sau đây của Luật Hùng Sơn sẽ chỉ rõ những điểm mới của Luật đầu tư 2020 cần chú ý.

06 điểm mới cần lưu ý của luật đầu tư 2020 

Thứ nhất, về ngành, nghề cấm kinh doanh:

Một là, đưa kinh doanh dịch vụ nợ vào danh mục ngành, nghề không được phép kinh doanh. Theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2014 (bổ sung năm 2016) liệt kê 07 hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm. Luật Đầu tư 2020 cũng quy định về các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Điều 6 nhưng lại bao gồm 08 ngành, nghề, trong đó, bổ sung thêm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Trước đây, chủ nợ có thể thuê tổ chức hành nghề luật sư hoạt động theo Luật luật sư hoặc Công ty dịch vụ đòi nợ được thành lập, hoạt động theo Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ và Luật Doanh nghiệp 2005 để thu hồi nợ và được pháp luật bảo vệ. Theo đó, đây là hành vi hợp pháp. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân phát sinh từ dịch vụ này nên từ ngày 01/01/2021, dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị pháp luật cấm.

Hai là, bổ sung quy định về ngành, nghề kinh doanh mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người thành mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người.

điểm mới của luật đầu tư 2020

Thứ hai, về ngành nghề cấm kinh doanh:

 Một là, bãi bỏ 16 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hiện nay được áp dụng theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014, bao gồm 243 ngành, nghề. Tuy nhiên, do có một số ngành nghề kinh doanh có điền kiện xét thấy không cần thiết, tác động cản trở quá trình gia nhập thị trường của các cá nhân, tổ chức nên Luật đầu tư 2020 đã cắt giảm số lượng ngành, nghề kinh doanh có điều kiện xuống còn 227 ngành nghề.

Hai là, bổ sung 08 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm:

– Chế biến, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo, trưng bày, cất giữ mẫu vật của các loài thực vật, động vật thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm;

– Kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt);

– Kinh doanh dịch vụ kiến trúc;

– Đăng kiểm tàu cá;

– Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá;

– Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu;

– Kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử;

– Kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu.

Ba là, Luật đầu tư 2020 cũng sửa đổi một số quy định về ngành nghề kinh doanh như: Môi giới bảo hiểm thành Môi giới “bảo hiểm, hoạt động phụ trợ” bảo hiểm; Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” thành Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền; Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển thành Kinh doanh vận tải biển;… và một số sửa đổi chi tiết ở các ngành, nghề khác.

Thứ ba, về ưu đãi đầu tư:

Một là, Luật đầu tư 2020 bổ sung nhiều ngành nghề ưu đãi đầu tư. Cụ thể, các ngành nghề ưu đãi đầu tư sau được thêm so với Luật đầu tư 2014, được quy định cụ thể tại Điều 16:

– Giáo dục đại học;

– Sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;

– Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

– Bảo quản thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế;

– Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.

Hai là, sửa đổi, bổ sung đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư. Theo đó, có 03 đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư được sửa đổi, và 02 đối tượng được bổ sung như sau:

Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển;

Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ba là, thêm hình thức ưu đãi đầu tư: Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Bốn là, Luật đầu tư 2020 cũng bổ sung thêm một số quy định về nguyên tắc và điều kiện áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư, như: áp dụng ưu đãi có thời hạn, theo kết quả thực hiện dự án; nhà đầu tư phải bảo đảm đáp ứng điều kiện ưu đãi trong thời gian được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật,…

Năm là, khác với Luật đầu tư 2014, Luật mới có chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt cho phép áp dụng ưu đãi đặc biệt (tối đa thêm 50%) để tạo chính sách thu hút dòng vốn FDI.

Thứ tư, về dự án đầu tư:

Một là, thu gọn chỉ còn 04 trường hợp nhà đầu tư không phải ký quỹ để thực hiện dự án đầu tư. Theo đó, từ 01/01/2020, nếu rơi vào trường hợp: nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế thì vẫn phải thực hiện ký quỹ.

Hai là, thay đổi địa điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư:

– Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội và của Thủ tướng Chính phủ: địa điểm nộp hồ sơ là Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: nộp tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Thứ năm

Thêm quy định về các ngành nghề kinh doanh cấm đầu tư ra nước ngoài tại Điều 53 và quy định các ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện tại Điều 54.

Thứ sáu, cải cách thủ tục đầu tư theo hướng đơn giản hóa:

  Xóa bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư của cá nhân, hộ gia đình, không còn quy định Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án có quy mô vốn từ 5.000 tỷ đồng;…

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được bổ sung thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư;

  Mở rộng quyền tự chủ của nhà đầu tư.

Trên đây là một số điểm mới nổi bật nhất của Luật đầu tư 2020 mà Luật Hùng Sơn muốn thông tin đến các bạn. Từ ngày 01/01/2021, tất cả những quy định trên sẽ chính thức có hiệu lực pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Bài viết liên quan

Hotline
Contact Me on Zalo