Những điều cần biết về đăng ký bản quyền tác giả

Hiện nay, việc đăng ký bản quyền tác giả là một thủ tục không hề xa lạ với những người đã và đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo,… bởi việc đăng ký này giống như một phương pháp để bảo vệ cho tài sản trí tuệ của một người tránh khỏi việc bị sao chép và xâm phạm của các cá nhân hay tổ chức khác.
Đăng ký bản quyền tác giả
Bản quyền tác giả là gì?
Quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức, tập thể đối với các tác phẩm, tài sản trí tuệ liên quan đến văn học, sáng chế khoa học, phần mềm,… do chính học tạo ra. Vì đây là những thành quả của việc họạt động trí óc sáng tạo ra chứ không phải sao chép và bắt chước từ những điều đã biết nên cần phải đăng ký bản quyền tác giả để không bị sao chép hay lạm dụng trái phép.
Tầm quan trọng của việc đăng ký bản quyền tác giả
Khi đăng ký bản quyền tác giả sẽ tạo nên một bức tường bảo vệ cho tác phẩm của cá nhân, tổ chức tránh khỏi sự bị xâm phạm từ cá nhân hay tổ chức khác. Vì đây là thành quả của cả một quá trình bạn dày công sáng tạo ra, tốn chất xám, thời gian và công sức, cần nhận được sự công nhận của mọi người nên không thể để người khác ăn cắp nó một cách dễ dàng mà không chịu sự trừng phạt nào. Đăng ký bản quyền tác giả vừa như một cách để khẳng định chủ quyền, vừa là một phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực bạn đã tạo ra để có được giá trị tuyệt vời cho tác phẩm.
Nếu bạn hoàn thành xong một tác phẩm hãy nghĩ ngay đến sự bảo hộ từ luật pháp để tránh bị lợi dụng vào mục đích không đàng hoàng của các cá nhân hay tổ chức khác.
Điều kiện bảo hộ bản quyền tác giả
– Tác phẩm được thể hiện trên một loại vật chất nhất định.
– Tác phẩm phải đảm bảo có được tính nguyên gốc không cắt gọt.
– Chủ sở hữu là người sáng tác và người được sở hữu quyền tác giả.
– Tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ nước nào, không được sao chép bắt chước những tác phẩm đã xuất hiện trước đó.
Thủ tục và quá trình đăng ký bản quyền tác giả
Tác giả có thể trực tiếp đến cục bản quyền tác giả hoặc văn phòng đại diện của cục bản quyền tác giả để nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký gồm 1 tờ khai đăng ký bản quyền tác giả hoặc quyền liên quan và 2 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả, giấy ủy quyền nếu ủy quyền cho người khác đi đăng ký, các tài liệu chứng minh cho quyền nộp hồ sơ, văn bản đồng ý nếu tác phẩm đồng tác giả, văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nến tác phẩm có chủ sở hữu chung.
Vui lòng liên hệ để đặt dịch vụ hoặc tư vấn luật sư chuyên sâu của Luật Hùng Sơn:
Liên hệ tư vấnTổng Đài Tư Vấn Luật 1900 6518
Liên hệ đặt dịch vụ: Hotline: 0964 02 3333 (chỉ tiếp nhận yêu cầu đặt dịch vụ)