Luật Hùng Sơn
Tổng đài tư vấn luật 24/7 19006518

Giấy phép

Tư vấn thủ tục xin giấy phép quảng cáo thuốc

  • Luật Hùng Sơn |
  • 26-09-2019 |
  • Giấy phép ,

0.0 00 Thuốc là dược phẩm thuộc sự quản lý của Sở Y tế, bên cạnh các vấn đề chất lượng, cấp phép sản phẩm thì Sở Y tế cũng sẽ quản lý các hoạt động quảng cáo của thuốc …

Hotline