Thủ tục xin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Thủ tục Xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã từng ở Việt Nam như sau:

Phiếu lý lịch tư pháp có ý nghĩa quan trọng đối với các cá nhân khi phiếu lý lịch tư pháp  có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. Và đối với người nước ngoài thì phiếu lý lịch tư pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi họ có thời gian sinh sống tại Việt Nam, bởi họ cần phải có lý lịch tư pháp Việt Nam để sang nước thứ 3 định cư, làm giấy phép lao động…

Với chi phí hợp lý, tiết kiệm thời gian Luật Hùng Sơn & Cộng sự  cung cấp dịch vụ trọn gói về việc xin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài từng ở Việt Nam.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Lý lịch tư pháp năm 2009;

– Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

– Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

– Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Thành phần hồ sơ xin cấp Phiếu lý lịch cho người nước ngoài từng ở Việt Nam:

  • Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu);
  • Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
  • Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Trường hợp Cá nhân uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, bổ sung thêm các tài liệu sau:

  • Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.)
  • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (trường  hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1)

Cơ quan có thẩm quyển tiếp nhận :

  • Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;
  • Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày làm việc.

 

Bên cạnh việc xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã từng ở Việt Nam, Luật Hùng Sơn & Cộng sự  còn cung cấp dịch vụ xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang ở Việt Nam và người Việt Nam.