Luật Hùng Sơn
Tổng đài tư vấn luật 24/7 19006518

Sở hữu trí tuệ

Hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ

  • Luật Hùng Sơn |
  • 25-09-2019 |
  • Sở hữu trí tuệ ,

0.0 00 Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt nam thì hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ sẽ được hiểu là việc cá nhân, tổ chức… sử dụng các kiến thức, …

Những thiếu sót trong đăng ký sở hữu công nghiệp

  • Luật Hùng Sơn |
  • 19-09-2019 |
  • Sở hữu trí tuệ ,

0.0 00 Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền sở hữu công nghiệp nói riêng thì chủ thể nộp đơn cần phải đặc biệt quan tâm tới chất lượng của đơn cũng như theo đuổi đơn trong …

Hotline